Bezpieczna droga do przedszkola

Stale rosnąca ilość pojazdów poruszających się po naszych drogach, stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dzieci. Dlatego już od najmłodszych lat dzieci powinny być wyposażone
w wiedzę o zasadach ruchu drogowego.
Z wielką troską dbamy o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków, dlatego w ramach wspaniałej współpracy zaprosiliśmy Funkcjonariuszy Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Gliwicach na zajęcia pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”. Podczas spotkania dzieci utrwalały zasady ruchu drogowego .Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Podczas dzisiejszego spotkania zostało mocno podkreślone,
że jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zasada widzieć
i być widzianym. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały kamizelki odblaskowe , które noszone na ubraniu , mają sprawić, by nasi najmłodsi byli lepiej widoczni przez kierowców a tym samym, byli bardziej bezpieczni .
Pamiętajmy o elementach odblaskowych, są niezwykle ważne i mogą uratować nam życie!
DZIĘKUJEMY FUNKCJONARIUSZOM STRAŻY MIEJSKIEJ ZA WSPANIAŁE ZAJĘCIA