Podsumowanie akcji „Wielka zbiórka książek 2020”

W dniach 08.09.2020 – 11.10.2020 nasza placówka uczestniczyła w akcji pt. „Wielka Zbiórka Książek 2020”. Razem z Fundacją Zaczytani.org, zbieraliśmy książki, które przyczynią się do powstania Zaczytanych Bibliotek w różnych placówkach m.in. w oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy, w świetlicach wiejskich i środowiskowych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, itp. Podczas trwania zbiórki udało nam…

więcej