ĆWICZENIA Z ZAKRESU TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Podajemy Państwu propozycje ćwiczeń oraz wiadomości z różnych zakresów terapii logopedycznej, wpływających na rozwój mowy i komunikacji dziecka.

Prosimy, by ćwiczenia prowadzić w formie zabawy od 10 – 45 minut dziennie,
w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka.

Z interesujących Państwa działów, prosimy wybierać po 2-3 ćwiczenia na jedną sesję.

Życzymy powodzenia!

  1. Ćwiczenia oddechowe
  2. Ćwiczenia narządów mowy
  3. Ćwiczenia artykulacyjne
  4. Ćwiczenia słuchowe
  5. Rozwijanie nadawania i rozumienia mowy
  6. Ćwiczenia z zakresu Metody Krakowskiej
  7. Rozwijanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
  8. Zagadnienia z zakresu karmienia terapeutycznego