Grupy

Obecnie w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej funkcjonują dwa zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (ZRW).
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe odbywają się codziennie.

Codziennie rano spotykamy się w ramach „Porannego Kręgu” na wspólnej zabawie, a następnie po krótkiej relaksacji podejmujemy aktywności przyporządkowane do danego dnia. Wychowankowie lubią kontakt z nauczycielami i chętnie podejmują proponowane aktywności, jednak każdy z nas ma też swoje ulubione czynności.

ZESPÓŁ I (więcej…)

Nauczyciele: Andrzej Sipika

ZESPÓŁ II (więcej…)

Nauczyciele:  Bogusława Bramorska