Nauczyciele: Agata Pikus, Alina Wala
Pomoce nauczyciela: Dorota Janas, Bogusława Stasiak

Wydarzenia z życia przedszkolnego Groszków i Sezamków