Jak zmotywować dziecko do zabawy, nauki, pracy?

Jak zmotywować dziecko do zabawy, nauki, pracy?

Jak zmotywować siebie, żeby chciało się chcieć?

   Czasy są szczególne, niełatwe, dzieci siedzą w domu, trzeba zapewnić im nie tylko opiekę ale i dobrą zabawę, elementy nauki. Wszystko to na głowię rodziców, opiekunów. Trzeba znaleźć motywację.

No właśnie – motywacja wewnętrzną, na niej nam zależy przede wszystkim. Ma źródło w Tobie, angażujesz się w jakieś działanie, ponieważ sprawia Ci ono przyjemność bądź wzbudza Twoje zainteresowanie , ewentualnie dane działanie jest dla Ciebie ważne – widzisz w nich wartość i sens.

By wzmocnić motywację wewnętrzną:

Realizuj potrzebę relacji opiekun jest w pobliżu, jest bezpieczną bazą, dziecko może liczyć na wsparcie i pomoc, może dzielić się z opiekunem swoim światem, opiekun wierzy w możliwości dziecka

Realizuj potrzebę sprawstwa, kompetencji dziecko może eksplorować przestrzeń, nieprzerwanie uczy się nowych rzeczy ma ku temu sposobność, jego wysiłki są zauważone i docenione

Realizuj potrzebę autonomii sam stanowię i decyduję  o sobie, nie jestem zniewolony i kontrolowany, podejmuje własne wybory, pokazuje jak wyznaczać granice i o nie dbać, przejrzyste i przewidywalne zasady

By dziecko zechciało podjąć aktywność

  • powinno wiedzieć dlaczego ma to zrobić (poczucie sensu)- np. za chwilę usiądziemy i będziemy ćwiczyć czytanie, żebyś mógł już niedługo sam przeczytać swoja ulubioną książeczkę
  • wyznacz cel i plan na realizację (rozwijasz samokontrolę, samodyscyplinę, uczysz planowania, wytrwałości; osiągnięcie celu daje poczucie mocy i sprawczości, uczysz wyciągania wniosków)np. Na stole przed dzieckiem leżą przygotowane zabawki, będziemy bawić się po kolei, po każdej aktywności dana zabawka zostaje odłożona; gdy ostatnia zabawka znika ze stołu zajęcia się kończą
  • opisuj zachowanie dziecka zamiast je oceniać np. rozrzuciłaś kredki musimy je teraz pozbierać zamiast znowu jesteś niegrzeczny
  • samospełniające się przepowiednie np. jesteś super, bardzo się starasz, będziesz najlepszy zamiast jesteś leń, zostaw to bo znowu zniszczysz
  • uczymy się na błędach np. zobacz złożyłaś krzywo kartkę, książeczka nie wyjdzie, nie szkodzi, spróbujmy jeszcze raz
  • nie umiesz liczyć- jeszcze nie umiesz liczyć
  • pochwały nastawione na rozwój (konkretne informacje zwrotne opisujące pracę, wysiłek, postawę, zaangażowanie i strategie)np. super od razu usiadłeś, spokojnie siedziałeś przez całe zajęcia
  • krytyka jasna dotycząca konkretnego zachowania ze wskazówkami dotyczącymi zmiany np. nie udało ci się, narysowałeś krzywo, kreska jest poza linią, spróbuj jeszcze raz, powoli, ołówek złap niżej, drugą ręką przytrzymaj kartkę

    Wszystkie powyższe działania powinny wzmocnić motywację wewnętrzną, czasami mimo naszych starań nie udaje się albo skutek jest krótkotrwały wtedy musimy jednak zastosować motywację zewnętrzną.

Motywacja zewnętrzna – angażowanie się w jakieś działanie wskutek zewnętrznych nacisków lub dla zewnętrznych korzyści. Wszelkie zachęty i naciski, które stosujesz aby przekonać drugą osobę do wykonania określonych zadań. Nagrody, kary, pochwały, premie, tablice motywacyjne, oceny, rywalizacja Pamiętajmy najlepsze efekty osiągamy wtedy  gdy stosując motywację zewnętrzną,  równocześnie wzmacniamy motywację wewnętrzną.

Kiedy stosowanie motywacji zewnętrznej bywa konieczne:

-Trudne zadanie, wymagające dużego nakładu pracy i wysiłku

-Nudne, żmudne zadania

-Trudna, wyjątkowa sytuacja wymagająca działań nietypowych

-Nieprzyjemne, bolesne wyzwania

-Zadania w których gratyfikacja jest odległa i na ten moment nierealna

opracowała: mgr Katarzyna Zamora- pedagog specjalny

Bibliografia:

PSYCHOLOGIA DZIECKA R.Vasta, M.M.Haith, S.A.Miller, WSiP W-wa 1995

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA E.Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert, Zyski S-ka,1994

DODAJ MI SKRZYDEŁ ! JAK ROZWIJAĆ U DZIECI MOTYWACJĘ WEWNETRZNĄ? J.Steinke-Kalembka, SAMO-SEDNO W-wa 2017