Kącik dla Rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów z zapoznawaniem
się z informacjami kierowanymi szczególnie do Nich:

RADA RODZICÓW

TEAMY TERAPEUTYCZNE

GAZETKA PRZEDSZKOLACZEK

ABC autyzmu. Przewodnik dla rodziców.