Nauczyciel: Patrycja Konior-Tarkowska
Pomoc nauczyciela: Małgorzata Maszlakiewicz

Wydarzenia z życia przedszkolnego Misiów