MÓWik i podoskop już do nas dotarł !!!

MÓWik i podoskop już do nas dotarły! Dzięki głównemu sponsorowi IV Biegu Św. Goara zakupiliśmy program do komunikacji alternatywnej i wspomagającej wraz z niezbędnym do jego uruchomienia tabletem, oraz urządzenie do badania stóp dzieci i młodzieży. Dziękujemy!