W dniach 08.09.2020 – 11.10.2020 nasza placówka uczestniczyła w akcji pt. „Wielka Zbiórka Książek 2020”. Razem z Fundacją Zaczytani.org, zbieraliśmy książki, które przyczynią się do powstania Zaczytanych Bibliotek w różnych placówkach m.in. w oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy, w świetlicach wiejskich i środowiskowych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, itp.

Podczas trwania zbiórki udało nam się zebrać 445 książek, które zostały spakowane do 12 kartonów i przekazane Fundacji.

Wszystkim, którzy wsparli akcję, przyniesionymi książkami, bardzo DZIĘKUJEMY