Poszukujemy pracowników

Gliwickie Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne (www.gcer.pl) poszukuje do pracy  nauczycieli wychowania przedszkolnego lub oligofrenopedagogów oraz terapeutów zajęciowych.
Bliższych informacji można uzyskać u  Haliny Dembskiej zastępcy dyrektora ds edukacyjnych tel 509 891 599