„Sówki”, „Wiewiórki”, „Jeżyki”- wrzesień minął nam tak…