Uwaga przypominamy-Bieg dla dzieci…

PRZYPOMINAMY
BIEG DLA DZIECI

Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 5 maja 2019 roku (po tym terminie zgłoszenie będzie niemożliwe).
Odbiór numeru startowego będzie możliwy wyłącznie w rejestracji Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Gliwicach, ul. Słowackiego 58B od dnia 13.05.2019 roku, do dnia 23.05.2019 po okazaniu dokumentu tożsamości, oraz podpisaniu Oświadczenia zgłoszeniowego i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych