W tym miesiącu „Sezamki”…

W tym miesiącu w grupie ,, Sezamków” znowu dużo się działo. Rozmawialiśmy o zwierzętach i ich domach. Do wychowanków przyszedł zaprzyjaźniony pies- labrador. Ponadto w grudniu  ,, Sezamki’ poznali zawód górnika.  Były też super zajęcia  na sali SI Daliśmy się ponieść  też fantazji podczas ekspresji plastycznej (więcej…)