Warsztaty „Bliżej – pełna łączność”, które odbędą się w dniu 4 czerwca 2022 r. w godzinach 9.00–17.00 w sali 206 w budynku A.

Warsztaty organizowane są w ramach konkursu wolontariatu pracowniczego pn. „Potrzebna pomoc”. Liderem projektu jest Rafał Czekalski, do
którego można kierować wszelkie pytania i zgłaszać swój udział.

Jak zapisać się na warsztaty?
Zgłoś się do Rafała Czekalskiego (mailowo lub telefonicznie tel. 32 237 63 36, kom. 506 703 867),
a następnie zapisz się poprzez stronę www.tato.net/ep, wykorzystując kod promocyjny podany na plakacie, który upoważnia do bezpłatnego udziału.

Więcej o warsztatach w załączeniu oraz na stronie:
https://tato.net/warsztaty/blizej-pelna-lacznosc