We wrześniu ANANASKI wspólnie spędzały czas na zabawach, zajęciach –  na których poznawały dary i owoce jesieni, a także były na wycieczce w Tężni solankowej.