Wrzesień „Misiom” minął na wspólnych zabawach mających na celu integrację grupy. Oczywiście nie zabrakło spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Realizowaliśmy bloki tematyczne: „ Nasza grupa”, „Jestem przedszkolakiem”, „Nadeszła Jesień”. Braliśmy również udział w „Dniu Kropki” oraz „Powitaniu Jesieni”.