Wyniki przetargu

W wyniku przetargu na „Świadczenie usług transportowych dla podopiecznych SKPON – GCER w roku szkolnym 2018/2019” wygrała firma: Transport Osobowy Andrzej Sabadach, 44-113 Gliwice, ul. Satyryków 8/6, która zaoferowała najniższą cenę i spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę.

W załączeniu  Zestawienie ofert