Ankieta

Na prośbę Pana Zbigniewa Kochel zamieszczamy treść emaila: „Obecnie w Fundacji Avalon prowadzimy badania na temat dyskryminacjiosób z niepełnosprawnościami. Chcemy oddać im głos żeby sięwypowiedzieli we własnej sprawie i  zależy nam na zebraniu jaknajwiększej liczby odpowiedzi tak, aby wyniki były jak najbardziejmiarodajne. Na ich podstawie będziemy projektować kolejne działaniaFundacji oraz przygotujemy raport, tak, by każdy…

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2023/BZP 00073992/01/P w dniu 2023-01-31 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000073992%2F01%2FP

więcej

VI Bieg Św. Goara

13 maja 2023 roku w Lesie Komunalnym w Gliwicach- Chorzowska Szymanowskiego odbył się VI Bieg Charytatywny im. Św. Goara podczas którego udało się zebrać aż 30 670 zł na zakup środka transportu dla naszych podopiecznych. DZIĘKUJEMY! Na tegorocznym wydarzeniu można było zmierzyć się w biegu na 12 kilometrów, maszerować z kijkami 8 kilometrów oraz biec…

więcej

Opieka wytchnieniowa dla Rodziców

ROZEZNANIE POTRZEBY KORZYSTANIA ZE ZORGANIZOWANEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ (OW) W FORMIE CAŁODOBOWEJ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (OzN). WSTĘP Celem, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Programu OW jest czasowe odciążenie rodziców/opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze stałym sprawowaniem bezpośredniej  nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu: konieczności…

więcej

Podziękowanie dla firmy Fluor S.A.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania firmie Fluor S.A. za zakup narzędzia do diagnozy ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, które będzie rozszerzało nasze możliwościowi diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz usprawni ocenę zmian zachodzących w czasie i planowanie oddziaływań terapeutycznych.

więcej