Nauczyciele wychowawcy: Katarzyna Pruszyńska, Ewelina Chrostek
Pomoc nauczyciela: Emilia Kląskała
Terapeuta zajęciowy: Mariola Cyrankiewicz