Nauczyciele wychowawcy: Agata Pikus, Aneta Domalewska, Katarzyna Zdradowska
Pomoce nauczyciela: Małgorzata Sobel, Maria Drabik