Nauczyciele wychowawcy: Roksana Dwojak, Patrycja Konior-Tarkowska
Terapeuta zajęciowy: Maria Partyka
Pielęgniarka: Dorota Janas