Nauczyciele wychowawcy: Anna Rutkowska- Pawłowska, Justyna Laskowska
Pomoc nauczyciela:
Renata Patkowska
Pedagog, terapeuta zajęciowy: Magda Małek