Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania firmie Fluor S.A. za zakup narzędzia
do diagnozy ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, które będzie rozszerzało nasze możliwościowi diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz usprawni ocenę zmian zachodzących w czasie
i planowanie oddziaływań terapeutycznych.