Nauczyciele wychowawcy: Natalia Woźniak, Monika Sulowska
Pomoce nauczyciela: Alicja Warzecha, Beata Krajewska, Katarzyna Witkowska