tus

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest formą treningu grupowego, skierowaną do osób z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym:
– z autyzmem,
– z zespołem Aspergera
– z ADHD
– nieśmiałych
– zagrożonych niedostosowaniem społecznym
– oraz wszystkim doświadczającym trudności w funkcjonowaniu w grupie.

Trening ma charakter stałych zajęć, w grupach o liczebności dostosowanej do potrzeb uczestników ( od 4 do 6 osób), może być również realizowany w grupie 2-osobowej oraz indywidualnie (w kontakcie dziecko-terapeuta), szczególnie w początkowym okresie terapii.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość ćwiczenia wielu kluczowych w codziennym funkcjonowaniu umiejętności, mi.in:
– zawieranie znajomości,
– słuchanie,
– prowadzenie dialogu,
– współdziałanie w zabawie,
– czekanie na swoją kolej,
– radzenie sobie z przegraną,
– zadawanie pytań,
– odmawianie,
– reagowanie na krytykę,
– wyrażanie krytyki,
– radzenie sobie z emocjami (w tym m.in. rozpoznawanie uczuć, wyrażanie uczuć).