Nauczyciel wychowawca: Małgorzata Złydaszyk

Pomoc nauczyciela: Beata Wodziak, Joanna Wojtasik