Nauczyciel wychowawca: Bogusława Bramorska

Pomoc nauczyciela: Kamila Kalita

Terapeuta zajęciowy: Maria Roguz