7.30 – 8.30 Przyjazd wychowanków do Placówki
Odbiór wychowanków z przewozu i pomoc w lokomocji.
Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego rozbierania i ubierania się (wg specjalistycznych metod neurorozwojowych; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków).
Zajęcia specjalistyczne.

8.30 – 8.45
Przygotowanie do śniadania.
Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

8.45 – 10.00 Śniadanie
Nauka samodzielnego spożywania posiłków; karmienie terapeutyczne (wg zaleceń neurologopedów; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków).
Nauka czynności porządkowych; dostosowane do potrzeb i możliwości
wychowanków.
Toaleta po śniadaniu; czynności higieniczno – opiekuńcze -dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.

10.00 -11.00
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe prowadzone zgodnie z rocznym planem zajęć.

11.00 – 11.30
Zespołowe zajęcia terapeutyczne wg ustalonego harmonogramu.

11.30 – 12.30
Spacery, obserwacje przyrodnicze; wyjścia tematyczne.
Zajęcia rewalidacyjne – realizacja ćwiczeń w oparciu o indywidualny program rewalidacyjno- terapeutyczny wychowanka.
Zajęcia specjalistyczne.

12.30– 12.45
Przygotowanie do obiadu.
Czynności higieniczno – opiekuńcze.
Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

12.45 – 13.45 Obiad
Nauka samodzielnego spożywania posiłków; karmienie terapeutyczne (wg zaleceń neurologopedów; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków).
Nauka czynności porządkowych; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.
Toaleta oraz czynności higieniczno- opiekuńcze; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.

13.45 – 15.30
Zajęcia rewalidacyjne – realizacja ćwiczeń w oparciu o indywidualny program rewalidacyjno- terapeutyczny wychowanka.
Zajęcia specjalistyczne.
Czynności organizacyjno- porządkowe nauczyciela- wychowawcy.
Zabiegi i czynności pielęgniarskie. Konsultacje lekarskie.
Spotkania w zespołach terapeutycznych (teamy terapeutyczne); konsultacje specjalistyczne; spotkania z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
Przygotowanie wychowanków do wyjazdu zgodnie z harmonogramem.
Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego ubierania się (wg zaleceń zespołu rehabilitacji ruchowej oraz z uwzględnieniem potrzeb i możliwości wychowanka).
Odbiór dzieci przez rodziców/ opiekunów prawnych.
Cisza poobiednia: relaks; czytanie lub słuchanie bajek.