„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”

Do 30 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 DoradcyPodatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowychbędą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnieńpodatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, podktórym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje oprzysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenieosoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt. „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dwunasta tego typu wspólnaakcja Wydziału Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia UrzęduMarszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby DoradcówPodatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objętepatronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Niepełnosprawni najczęściej są zainteresowani rozwianiemwątpliwości np. w zakresie używania samochodu do celówrehabilitacji, korzystania z pomocy przewodników (dla osób niewidomychczy niesprawnych ruchowo), zakupu leków, czy wydatkami na adaptacjęmieszkania. Z poważaniem Jan Zieliński Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

więcej

Marzec u Misiów

W marcu jak w garncu… dużo zamieszania, nie tylko w pogodzie. Wiele zmian nastąpiło na naszej grupie. Pożegnaliśmy kilku kolegów, którzy są teraz w innych grupach przedszkolnych oraz naszą Panią Patrycję…tęsknimy. W przedszkolu było wesoło i pracowicie.  Aktywnie spędzaliśmy czas na zajęciach, w ogrodzie przedszkolnym oraz  na spacerach i w sali SI.

więcej