Misją Gliwickiego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego (GCER) jest budowanie i realizacja pełnego, zintegrowanego systemu rehabilitacyjno – edukacyjnego, dostępnego i przyjaznego niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. Naszą misję realizujemy poprzez wczesną, wielospecjalistyczną pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Interdyscyplinarność naszych działań, poprzez  jak największe wykorzystanie potencjału naszych niepełnosprawnych dzieci, ma wpływ przede wszystkim na rozwój, funkcjonowanie i jakość ich życia.
Centrum jest prowadzone przez stowarzyszenie- Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.