Podziękowanie dla firmy Fluor S.A.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania firmie Fluor S.A. za zakup narzędzia do diagnozy ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, które będzie rozszerzało nasze możliwościowi diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz usprawni ocenę zmian zachodzących w czasie i planowanie oddziaływań terapeutycznych.

więcej