Dyrektor– Lidia Urbaniak
Wicedyrektor ds. pedagogicznych-Halina Dembska