Dyrektor– Lidia Urbaniak
Wicedyrektor ds. pedagogicznych-Halina Dembska
Wicedyrektor ds. medycznych- lek.med Anna Franek