Nauczyciel wychowawca: Katarzyna Nowicka

Pomoc nauczyciela: Anna Mekla

Pielęgniarka: Beata Borek