Nauczyciel wychowawca: Katarzyna Nowicka

Pomoc nauczyciela: Anna Mekla