Nauczyciele wychowawcy: Małgorzata Krężel, Katarzyna Kalinowska

Pomoce nauczyciela: Dorota Watoła, Iwona Wiśniewska- Dąbek, Ewa Rimpler