baby-2416718_1920

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka realizowana jest w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW) na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą, w zależności od potrzeb dziecka oraz zaleceń wynikających z Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, następujący specjaliści:
– psycholog,
– neurologopeda,
– pedagog (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog),
– terapeuta SI,
– fizjoterapeuta.

Realizujemy opracowany przez zespół specjalistów indywidualny program terapii:
– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– terapia tyflopedagogiczna
– terapia neurologopedyczna
– terapia zaburzeń integracji sensorycznej (SI)
– fizjoterapia

Stosujemy następujące metody pracy:
NDT-Bobath
terapia wg Vojty
metoda integracji sensorycznej SI
– terapia ręki
– elementy Metody Krakowskiej (w tym Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania)
– elementy terapii behawioralnej
– Trening Umiejętności Społecznych (TUS)Zapisy odbywają się u Wicedyrektora Haliny Dembskiej: telefonicznie (32) 231-52-13 wew.130 lub osobiście (budynek GCER, ul. Słowackiego 58b. Gliwice, pokój 47)