diagnoza dziecka

Wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju dziecka prowadzona jest w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Aby przeprowadzić diagnozę rozwoju dziecka należy uzyskać w Rejestracji-osobiście lub telefonicznie 32-231-52-13, informację odnośnie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do GOAR.
Na wizytę należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka oraz dotychczasową dokumentację medyczną oraz specjalistyczną (posiadane opinie specjalistyczne).
Na wizycie lekarz neurolog podejmuje decyzję o dalszym kierunku diagnozy:
– diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
– diagnoza neurologopedyczna,
– diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,
– diagnoza sfery ruchowej dziecka.