Nauczyciel wychowawca: Izabela Dudzik
Pomoc nauczyciela: Joanna Lechowicz